กิจกรรม depa digitized community boot camp 2018

วันที่: 18/05/2561 | ส่วนกลาง

 


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ขอเชิญสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม depa digitized community boot camp 2018 เพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากชุมชนที่จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อค้นหา Idea เพื่อพัฒนาสินค้า / บริการ (Idea Generation) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) รวมถึงเทคนิคการนำเสนอสินค้า (Product & Presentation)

โดยผู้ที่เข้าร่วม depa digitized community boot camp 2018 จะได้รับสิทธิ์ในการส่งแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 หลังจากปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม depa digitized community boot camp 2018 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ท่านสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
Register Link : https://goo.gl/forms/n8LiR7AMUiYD1Ebz1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 02-141-7150 หรือ 081-556-7114  086-277-5473
E-Mail: [email protected]
Website: www.depa.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: