สื่อเผยแพร่

E-Book

Application สร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอนาคต

๋Application สร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอนาคต

188 ครั้ง
Man Power พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า Thailand 4.0

Man Power พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า Thailand 4.0

207 ครั้ง
digital governmant

Digital Thailand Magazine Vol.3

268 ครั้ง

Digital Thailand Magazine Vol.2

373 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

depa เปิดตัวสุดยอด Star Tech

7,767 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

ThailandSmartCity 2019

21,798 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

depa AEC Phuket

13,945 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

ผอ.ดีป้า ให้สัมภาษณ์รายการจับประเด็นเป็นข่าว ช่อง 7 สี

14,005 ครั้ง

ดาวน์โหลด

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device, Software and Digital Service ปี 2560

33 ครั้ง
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม  Digital Content ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ปี 2560

27 ครั้ง
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

23 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562

184 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

26 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

26 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

11 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

20 ครั้ง