สื่อเผยแพร่

E-Book

Digital Thailand Magazine Vol.2

116 ครั้ง

Digital Thailand Magazine Vol.1

278 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

Thailand 4 0 เศรษฐกิจดิจิทัล และภารกิจ DEPA Digital Thailand

4 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

ดีป้า โชว์ผลงานปี 61 พลิกโฉมประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล (ข่าว ททบ.5)

21 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

Data Sharing in Smart Cities

87 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

สรุปผลการจัดงาน DTBB 2018

37 ครั้ง

ดาวน์โหลด

Info แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

85 ครั้ง

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

116 ครั้ง

Announcement Digital Economy Promotion Agency (DEPA) Subject The Intention on Anti-Fraud and Corruption

180 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

172 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

17 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

15 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

7 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

13 ครั้ง