สื่อเผยแพร่

E-Book

Application สร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอนาคต

๋Application สร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอนาคต

302 ครั้ง
Man Power พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า Thailand 4.0

Man Power พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า Thailand 4.0

280 ครั้ง
digital governmant

Digital Thailand Magazine Vol.3

347 ครั้ง

Digital Thailand Magazine Vol.2

469 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

depa Smart City Thailand Road Show

15 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

ดีป้าจัดโรดโชว์ พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ ผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

40 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

เปิดศูนย์ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) ลาดพร้าวฮิลล์

81 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

depa กับบทบาทการผลักดัน Startup ไทย เติบโตในตลาดโลก ผ่าน “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น”

57 ครั้ง

ดาวน์โหลด

Annual Report 2018

1 ครั้ง

แผนกลยุทธ์ ดีป้า ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)

2 ครั้ง

รายงานการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7 ครั้ง
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device, Software and Digital Service ปี 2560

104 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

30 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

29 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

12 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

21 ครั้ง