สื่อเผยแพร่

E-Book

Digital Thailand Magazine Vol.1

25 ครั้ง

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

Digital Thailand Big Bang 2018 รายการ SmartNews คุยข่าว ช่อง True4U วันที่ 17 กันยายน 256

26 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

รายการ ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ “มือขวาของนักลงทุน” เจาะลึกข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ การเงิน การลงทุน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.05-11.00น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 / ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ | 17 ก.ย. 61 | งาน Digital Thailand Big Bang 2018

43 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

Digital Thailand Big Bang 2018 รายการ TNN ข่าวบ่าย ช่อง TNN24

27 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

Digital Thailand Big Bang 2018 | “THAILAND BIG DATA โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วงรอบวันทันข่าว ช่อง 3 วันที่ 14 กย 61

9 ครั้ง

ดาวน์โหลด

Announcement Digital Economy Promotion Agency (DEPA) Subject The Intention on Anti-Fraud and Corruption

101 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

119 ครั้ง
แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

269 ครั้ง

หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป

127 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

11 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

8 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

5 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

8 ครั้ง