สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

Digital Thailand BIG BANG Regional 2018

115 ครั้ง

คบ depa สร้างเมือง: ภูเก็ต Smart City

282 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย

Digital Thailand Big Bang 2017 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

227 ครั้ง

Digital Content ไทย ยกระดับสู่ตลาดโลก โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

448 ครั้ง

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

40 ครั้ง
แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

85 ครั้ง

หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป

58 ครั้ง

หนังสือมอบอำนาจ ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

48 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

9 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

6 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

3 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

6 ครั้ง