สัมมนาเรื่อง “Thailand-Japan Collaboration Seminar: Towards ASEAN Smart City Network Development”

วันที่: 25/05/2561 | ส่วนกลาง

สัมมนาเรื่อง “Thailand-Japan Collaboration Seminar: Towards ASEAN Smart City Network Development”  ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/dRth94eXT8e0R1dd2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: