Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
News
depa ร่วมรับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 Feb 2024
icon view 1
default
News
ดีป้า ผนึกกำลังภาคีพันธมิตรเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยจัดงานแห่งชาติทั้งสัปดาห์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 Feb 2024
icon view 1
default
News
depa เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ d-Station ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัด นครสวรรค์ และบุรีรัมย์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 Feb 2024
icon view 7
default
News
depa ตรวจเยี่ยมโครงการ เวียบัส (ViaBus) แพลตฟอร์มขนส่งโดยสารประจำทาง ที่สามารถติดตามได้อย่าง real time
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 Feb 2024
icon view 2
default
News
depa ร่วมขับเคลื่อน เทศบาลตำบลบ้านเพ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 Feb 2024
icon view 3
default
News
depa ร่วมกับ เกษตรจังหวัดจันทบุรี และชาวสวนทุเรียน โชว์ผลงานเทคโนโลยีดิจิทัล ทำเกษตรแม่นยำ Precision Farming
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 Feb 2024
icon view 2
default
News
depa x G-Yu Creative ชวนคนไทยสัมผัสกับ Digital Soft Power ผ่านดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย พร้อมสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ผ่านงานมหกรรม JAPAN EXPO THAILAND 2024 ครั้งที่ 9
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 Feb 2024
icon view 2
default
News
depa ร่วมหารือการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดีอีในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 Feb 2024
icon view 6
default
News
ดีป้า เปิดหลักสูตร #DigitalCEO7 อย่างเป็นทางการ จัดเต็มเนื้อหาเข้มข้น อัดแน่นจากวิทยากรชั้นนำ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 Feb 2024
icon view 4
default
News
depa หารือความร่วมมือกับกรมการกงสุลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในการขอรับรองและลงตราประทับ Global Digital Talent Visa (GDT VISA)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 Feb 2024
icon view 7
default
News
depa หารือวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ปั้นศูนย์พัฒนาทักษะความเป็นเลิศและผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 Feb 2024
icon view 1
default
News
ดีป้า เปิดกิจกรรม DIGITAL INFINITY: SMART LIVING จ.ราชบุรี เดินหน้ายกระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านอาหาร พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประชาชนด้วยดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 Feb 2024
icon view 5