Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Activity News
“ดีป้าใต้ล่าง” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน IC3 Digital Literacy ป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล เตรียมความพร้อมสมรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา เพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต
14 Feb 2020
1
Activity News
“ดีป้า” รวมพลังถ่ายทอดการตระหนักรู้ “ภัยร้ายในโลกออนไลน์” แก่ เยาวชน ครู และผู้สูงวัย จ.เชียงใหม่
13 Feb 2020
2
Activity News
“ดีป้า” ใต้ล่าง ถกทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ
13 Feb 2020
2
Activity News
“ดีป้า” หารือพันธมิตร บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส เร่งสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
13 Feb 2020
4
Activity News
“ดีป้า” ผนึกกำลังหลายหน่วยงานเครือข่าย ลง 3 จังหวัดอีสาน ลุยทำแผนขับเคลื่อนวิสาหกิจผู้ปลูกอ้อยชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
13 Feb 2020
3
Activity News
“ดีป้า” เหนือบน เดินหน้าเมืองน่าน หนุนเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ
13 Feb 2020
4
Activity News
“ดีป้า” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่ออีอีซี
12 Feb 2020
2
Activity News
สวข.เปิดบ้านต้อนรับ “ดีอีเอส” และ “สธ.” ประชุมแผนการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล นำร่อง รพ.ต้นแบบ มั่นใจคลอดแน่พฤษภาคมนี้
12 Feb 2020
Activity News
“ดีป้า” ร่วม กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานพันธมิตร เปิดอบรม “เกษตรยุคใหม่ขายผ่าน อีคอมเมิร์ซ” รุ่นที่ 2
12 Feb 2020
1
Activity News
“ดีป้าเหนือบน” นำทีมดิจิทัลสตาร์ทอัพสาขาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภาคเหนือต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
12 Feb 2020
Activity News
“ดีป้าเหนือล่าง” ร่วมเสนอแนวทางความร่วมมือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับภาคเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่
12 Feb 2020
1
Activity News
“ดีป้า” ปั้นพนักงานขับเคลื่อนสู่องค์กรยุคใหม่ผ่านเครื่องมือ Enterprise Blueprint จัดการแนวทางอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายสำคัญที่เห็นพ้อง
12 Feb 2020
2