Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Activity News
“ดีป้า” ตะวันออก หารือกับพ่อเมือง 2 จังหวัด ผลักดันสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
12 Feb 2020
2
Activity News
“ดีป้า” ตะวันออก ต้อนรับคณะบีโอไอ หารือแนวทางการส่งเสริม Thailand Digital Valley พร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน
12 Feb 2020
Activity News
“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารการ ประปานครหลวง และคณาจารย์ ม.หอการค้าไทย เรียนรู้นอกห้องเรียน สู่เทรนด์โลกดิจิทัล
12 Feb 2020
Activity News
“ดีป้า” จับมือพันธมิตร เปิดบ้านให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม “สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในโลกยุคดิจิทัล”
11 Feb 2020
Activity News
“ดีป้า” จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและพันธมิตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการ LIPE
11 Feb 2020
12
Procurement News
การจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2)
11 Feb 2020
30
Activity News
“ดีป้า”ร่วมผนึกกำลัง RISE ดันดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับโลก
11 Feb 2020
Activity News
“ผอ.ดีป้า” เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1
11 Feb 2020
2
Activity News
“ดีป้า” นำทีมผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้าพบนายกรัฐมนตรี โชว์เทคโนโลยีเพื่อการเงิน อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ-ประชาชน
11 Feb 2020
15
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563
11 Feb 2020
6
Activity News
“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามความคืบหน้า ก่อสร้างอาคาร IOC และอาคาร IoT 1
08 Feb 2020
4
Activity News
ผู้บริหารและพนักงาน "ดีป้า" ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา
08 Feb 2020
8