Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Procurement News
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
21 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ "Bangkok International Digital Content Festival 2017"
20 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 012/2560
19 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการเทคนิคด้านไอที และการเป็นวิทยากร ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่
16 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวิธี e-Auction
13 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการสร้างชุมชน IoT Community ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08 Dec 2016
Procurement News
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 011/2559
08 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 010/2560
06 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications และประยุกต์ Free Online Service เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 009/2560
06 Dec 2016
Procurement News
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต โดยวิธี e-Auction
30 Nov 2016
Procurement News
การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 008/2560
24 Nov 2016