Products & Services
EN
EN
TH
CN

“ดีป้า” ร่วม “สภาอุตสาหกรรมฯ” พบเครือข่ายสตาร์ทอัพอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนแนวคิดต่อยอดแนวทางพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย หารือความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต

15-17 มกราคม 2563, กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมเดินทางกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นชั้นนำ

โดยในวันแรก (15 มกราคม 2563) ได้เดินทางไปพบปะและหารือกับผู้แทนจาก OVO PT Visionet International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงินดิจิทัล เป็น Digital Platform สำหรับการชำระเงินที่ใช้งานง่าย สะดวก โดยให้บริการร้านค้าในเครือพันธมิตรและสมาชิก OVO ปัจจุบันถือเป็นบริการทางการเงินชั้นนำของอินโดนีเซีย และมีมูลค่าประมาณ 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นยูนิคอร์นตัวที่ห้าในอินโดนีเซีย โดย OVO เป็นส่วนหนี่งของกลุ่มบริษัทในเครือ Lippo ซึ่งมีความร่วมมือกับ Grab และ Tokopedia

สำหรับในวันที่สองของการเดินทาง (16 มกราคม 2563) ในช่วงเช้า คณะได้เยี่ยมชม Go-Jek ซึ่งเป็นยูนิคอร์นด้านการขนส่ง โดย Go-Jek เริ่มต้นธุรกิจจากการขนส่งแบบ On-Demand ในการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ และได้ขยายบริการสู่การขนส่งในอีกหลากหลายด้าน อาทิ การเรียกรถ การเรียกแม่บ้าน การส่งเอกสาร การส่งอาหาร การส่งยารักษาโรค รวมถึงการจองใช้บริการต่าง ๆ และการชำระเงินออนไลน์ ระบบที่ Go-Jek สร้างขึ้นส่งผลกระทบเชิงสังคมต่ออินโดนีเซียอย่างมาก โดยการเป็นตัวกล่างในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกัน

ต่อในช่วงบ่ายได้เข้าพบปะหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย BEKRAF (Indonesian Agency for Economy Creative) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของอินโดนีเซียที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ และได้แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเบื้องหลังการผลักดันวิสาหกิจเริ่มต้นชั้นนำของอินโดนีเซีย รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของทั้งสองประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ในวันสุดท้าย (17 มกราคม 2563) คณะได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับ Innovation Factory ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย Block 71 และ Salim Group ทำหน้าที่ส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ทั้งของอินโดนีเซียเองและต่างประเทศ ให้บริการทั้งการบ่มเพาะธุรกิจ co-working space การให้ทุนในระยะเริ่มต้น และการร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรม

ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม Tokopedia ซึ่งเป็น e-commerce รายใหญ่ของอินโดนีเซีย ได้เรียนรู้ระบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมหลายด้าน ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงแบรนด์ขนาดใหญ่ สามารถเข้าไปเปิดร้านและให้บริการในระบบได้ โดดจุดสำคัญที่ทำให้ Tokopedia ประสบความสำเร็จคือการมุ่งเน้นการให้บริการและการแก้ไขปัญหาในประเทศเป็นหลัก