EN
EN
TH
CN

“ดีป้า” ผนึกกำลังพันธมิตรร่วมส่งต่อโอกาสการจ้างงานคนพิการกว่า 400 อัตรา สู่การเป็น AI Trainer

10 มกราคม 2565, ออนไลน์ ผ่าน Zoom – ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ร่วมกล่าวเปิดหลักสูตร "โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโปรแกรมอัตโนมัติ (LowCode)" ที่ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม (SAF) และบริษัท Vulcan Coalition ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มาตรการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มคนสูงอายุและคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยดร.กษิติธร กล่าวว่า ในภารกิจการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในคนกลุ่มเปราะบางนั้น นอกจากจะพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นขั้นพื้นฐานผ่านการอบรมแล้ว การต่อยอดสู่การจ้างงานก็จำเป็นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการจ้างงานในคนพิการซึ่งสามารถทำงานเป็น AI Trainer โดยการจัดการชุดข้อมูล ผ่านการทำ Data Labelling ไปสู่การมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ผ่านการทำสัญญาจ้างงานในรูปแบบใหม่กับบริษัทชั้นนำมากมายที่เข้าร่วมในโครงการ นอกจากนี้ คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ประธานกรรมการบริหารของ Vulcan Coalition ได้กล่าวเสริมว่า Vulcan Coalition รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางดีป้าเล็งเห็นความสำคัญของการให้คนพิการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ และให้โอกาสทาง Vulcan ได้พัฒนาหลักสูตรและแพลตฟอร์มสำหรับให้คนพิการแต่ละประเภทสามารถทำงานในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงได้รับการจ้างงานจากบริษัทเอกชนมากมาย ในปีนี้ มีคนพิการที่สมัครเข้าร่วมโครงการโดยเป็น วัลแคน ฮีโร่ ซึ่งทำหน้าที่เป็น AI Trainer มากกว่า 1000 คน โดยจะได้รับการเข้าอบรมพัฒนาทักษะและผ่านเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การทำสัญญาการจ้างงานต่อไป

สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศน์ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีคนพิการเข้าร่วมมากกว่า 500 คน ทั้งผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้พิการทางสายตา รวมถึงผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การสาธิตวิธีการใช้แพลตฟอร์มในการพัฒนา AI การแนะนำวิธีการเรียนรู้รูปแบบงานของความพิการแต่ละประเภท รวมถึงรูปแบบการทำสัญญาจ้างงานกับสถานประกอบการต่างๆ

ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะดิจิทัลใน “โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโปรแกรมอัตโนมัติ (LowCode)” คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานคนพิการที่ผ่านเกณฑ์ทะลุเป้าหมายเกินกว่า 400 อัตรา เนื่องจากในปี 64 ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการและบริษัทชั้นนำทำสัญญาพร้อมรับคนพิการเข้าทำงานแล้วกว่า 53 บริษัท จากเป้าหมายเดิมอยู่ที่ 10 บริษัท ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่เปิดรอให้คนพิการทั่วประเทศสามารถทำอาชีพด้านดิจิทัลเป็นอาชีพทางเลือกยุคใหม่ และเน้นย้ำถึงศักยภาพพิเศษของคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป