Products & Services
EN
EN
TH
CN

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

      9 เมษายน 2560 เวลา 09.09 น. ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ทำหน้าที่ประธานในพิธี, นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า, นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการดีป้า ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้อนุโมทนาและให้พร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วม 

     อย่างไรก็ดีในช่วงบ่ายวันนี้ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้ทำการสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานในสังกัด ได้เข้ารดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ หน้าห้องประชุม MDES