EN
EN
TH
CN

deINFLUENCER

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้ามีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลในหลากหลายมิติและทรงอิทธิพลทางความคิดกับประชาชนในการตัดสินใจเลือกซื้อ/ใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ นั่นคือ “อินฟลูเอนเซอร์”

การจัดโครงการ “deINFLUENCER” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มาปรับใช้กับทักษะด้านการสื่อสารในโลกออนไลน์ เพื่อเกิดทางเลือกใหม่ในสายอาชีพดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายมิติ จากการศึกษาตลาดผู้บริโภคของไทยพบว่า มูลค่าการตลาด Influencer Economy มีมูลค่าการจ้างงานถึง 1,800 ล้านบาทในปี 2019 ยังไม่นับรวมมูลค่าการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงจากแบรนด์อีก 2-3 เท่า ซึ่งมาจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในระดับ Macro Influencer, Micro Influencer และ Nano Influencer โดยมูลค่าการจ้างงานทั้งหมดนี้มาจากอินฟลูเอนเซอร์หลักหมื่นคนเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทย ที่ยังต้องการกำลังคนอีกมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ ในปี 2020 พบว่า 46.4% ของการเมนชั่นแบรนด์ ผ่านแฮชแท็กที่เป็นการโฆษณา จะได้รับการพิมพ์ต่อ ๆ กันในบัญชีอินสตาแกรม ที่มีผู้ติดตามในช่วง 1,000 – 20,000 คนเท่านั้น ดังนั้น ทำให้คาดการณ์ได้ว่า แบรนด์ต่างๆ น่าจะเริ่มมองหาความร่วมมือกับกลุ่ม Micro Influencers มากขึ้น และคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาก็เทจะมาให้กับกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีก 50% ด้วยเช่นกันในส่วนของผู้บริโภคสินค้าและบริการ 87% ของผู้ซื้อสินค้าได้รับแรงกระตุ้นจากอินฟลูเอนเซอร์ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า และ 60% เชื่อการรีวิวสินค้าจากอินฟลูเอนเซอร์ แม้จะทราบดีว่าเป็นการโฆษณา ในมุมของนักการตลาดกว่า 70% ใช้บริการ Influencer Marketing และ 75% เพิ่มงบประมาณอย่างต่อเนื่องสำหรับการทำ Influencer Marketing มาตั้งแต่ปี 2018

ด้วยเหตุนี้ อินฟลูเอนเซอร์จึงเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความทรงอิทธิพลทางความคิดในการเลือกตัดสินใจซื้อ/ใช้บริการหรือสินค้า รวมถึงสามารถทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเกิดกระแสไวรัลได้ ดังนั้นแล้วดีป้าได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนกลุ่มนี้ และยังให้ความสำคัญในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคอนเทนต์คุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ด้านการมีสำนึกที่ดีต่อสังคม ตลอดจนสร้างอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ

deINFLUENCER คือโครงการที่คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ จำนวน 100 คน สมัครเพื่อเข้ารับการอบรม และเรียนรู้ด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งทางเทคนิค และการผลิตสื่อโซเชียล มีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ ประกอบไปด้วย 

การรับชมวีดีโอการบรรยายจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

 1. คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุน
 2. ครูทอม จักรกฤต โยมพยอม
 3. คุณแบม ปีติภัทร คูตระกูล
 4. คุณAki Yamaguchi

ฝึกปฎิบัติ ในหัวข้อ Influencing people with Moderator view point : เทคนิคการสร้างคอนเทนต์จาก มุมมอง Moderator หรือการเป็นพิธีกร สร้างความมั่นใจ, การเปล่งเสียง, ภาษากาย (Body Language), การเลือกเน้นจังหวะของเนื้อหา, Content Sequencing (ลำดับเนื้อหา) เพื่อสร้างคอนเทนต์วิดีโอของตัวเอง ทำแบบทดสอบ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การเรียนการสอนภาคบรรยายประกอบไปด้วย 4 บทเรียน ดังนี้

 • Video Branding : ทำไมต้องมี Brand Style Guide สำหรับ Video Content
 • Branded Video Content : โปรโมตสินค้าอย่างไรให้ได้ทั้ง #แบรนด์ลูกค้า และ #แบรนด์ของเรา
 • Discover “Self”, Discover “Content” : ค้นหาและประยุกต์ใช้ “จุดเด่น” เฉพาะตัว ผันเป็น”กลยุทธ์” สร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใคร สำหรับ C
 • I choose Trends, Trends don’t choose me : การประยุกต์ใช้เทรนด์รอบตัว เพื่อสร้างคอนเทนต์เฉพาะตัวเราเอง

กำหนดการโครงการ

 1. เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564
 2. เริ่มเรียนในแพจฟอร์ม ออนไลน์ : วันที่ 20 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564
 3. รับใบประกาศนียบัตร : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีใจรักการสื่อสารในโลกออนไลน์ และต้องการสร้างรายได้จากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์
 2. อินฟลูเอนเซอร์ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์คุณภาพ
 3. มีช่องทางโซเชียล มีเดีย เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram และ Tiktok
 4. มีผู้ติดตามในช่องทางโซเชียล มีเดีย ไม่น้อยกว่า 300 Followers