Products & Services
EN
EN
TH
CN

เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT

ดีป้า ร่วมกับ Denso และ FoSTAT เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สู่ Thailand 4.0 เพื่อให้มีความเข้าใจในการปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันในวงการอาหารที่เริ่มมีการใช้ Digital technology

ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ผ่านทาง Facebook Live depa Thailand https://m.facebook.com/depathai/

ลงทะเบียนร่วมงานพร้อมลุ้นรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ระบบ IoT เชิงลึกโดยทีมผู้เชียวชาญจาก Denso ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย