Products & Services
EN
EN
TH
CN

Digital Thailand Big Bang Regional 2018 จบลงอย่างยิ่งใหญ่ ชูไฮไลท์ “บิ๊กดาต้าเพื่ออนาคตข้างหน้าของทุกคน”

วันที่: 26/08/2561 | ส่วนกลาง

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - 26 สิงหาคม 2561 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) ล่องลงใต้มุ่งสงขลา ส่งท้ายจัดงานระดับภูมิภาค “Digital Thailand Big Bang Regional 2018 : สงขลา” อย่างยิ่งใหญ่  ชูคอนเซ็ปต์ “Thailand BIG DATA - เข้าใจ BIG DATA เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราทุกคน” ก่อนจะจัดขึ้นที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสานต่อความตระหนัก สู่การให้ความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมคนไทยสู่ DIGITAL THAILAND โดยสมบูรณ์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตทุกคนมากขึ้น  เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์และข้อมูล รวมทั้งเป็นตัวเร่งการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นเครื่องมือพลิกโฉมประเทศไทยตามแนวทางของ “Digital Transformation” เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักทางเศรษฐกิจ  โดยได้ดำเนินการตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนผ่าน E-Commerce และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ การเรียนรู้ การเข้าถึงบริการของรัฐ การทำการเกษตรยุคใหม่  รัฐบาลเร่งปรับฐานเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลผ่านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ อาทิ Smart City, Coding Nation, Digital Transformation และ Digital Park Thailand ที่จะส่งให้ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค  

การจัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ทั้ง 4 ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง และสงขลาในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” เป็นการประกาศจุดยืนและความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้เพื่อการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0  รวมทั้งเป็นการเปิดโลกดิจิทัลไปสู่ภูมิภาคทั่วไทย สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มี depa เป็นแกนกลางในการจัดร่วมกับทางจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  ซึ่งตนรู้สึกพอใจในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักลงทุนและผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้กล่าวสรุปว่า งาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ในระดับภูมิภาค จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  มียอดผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 58,000 คน  ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ นักพัฒนาดิจิทัลซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักเรียน นักศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป โดยที่จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมงาน 17,181 คน, จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงาน 14,262 คน, จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมงาน 10,961 คน และที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คน  และเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018  ในปีนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะจัดให้มีงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นงานด้านดิจิทัลที่จัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ดร.พิเชฐ ทิ้งท้ายเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมชมงาน Digital Thailand Big Bang 2018: Big Data ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพ โดยมีแนวคิดหลัก “Thailand BIG DATA - เข้าใจ BIG DATA เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราทุกคน” งานนี้นับเป็นมหกรรมแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ ที่นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยหลากหลายสาขา เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ และเข้าใจถึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าใจและใช้ BIG DATA อันจะส่งผลขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระบบเศรษฐกิจมหภาค, การศึกษา, การพัฒนาโครงสร้างประเทศ ไปจนถึงธุรกิจรายสาขา อาทิ การเงิน, ขนส่ง, เกษตร, อาหาร, ท่องเที่ยว, พลังงาน, การบิน และสาขาอื่น ๆ ต่อไป  พร้อมกล่าวปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ทั้ง 4 ภูมิภาคอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างดีป้า กับมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ตอนล่าง