EN
EN
TH
CN

การขยายระยะเวลารับสมัครผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2021 ภายในโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2021 ภายในโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด 19 “HACKaTHAILAND

ดาวน์โหลด