รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “CITIZENinfo”
05 มี.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่่มีความมุ่งมันปรับตัวสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Smart Business Transformation"
25 ก.พ. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการสนับสนุนตามมาตรการต่าง ๆ
01 ก.พ. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
01 ก.พ. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สูตรการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตร "เกษตรยุคใหม่ต้องรู้"
21 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดีป้าใจป้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้เอสเอ็มอีรายเล็กซื้อ Software รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 %
18 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อการบริหารงานและบริการภาครัฐ
01 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงระบบ DNS ให้รองรับมาตรฐาน EDNS
01 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือภาษีเรื่อง "เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า" และข้อมูลภาษีในรูปแบบ Infographic เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start - Up Ecosystem)
12 ธ.ค. 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๑๒๐ / ว ๖๘๖๘ เรื่อง ขอมอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
03 ธ.ค. 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
23 พ.ย. 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการใช้งานระบบ Open ERP Platform e-Commerce เพื่อการเกษตร
09 พ.ย. 2018