บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ GovIT ๒๐๑๙
20 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยร่วม Alibaba Netpreneur Training : Thailand Program ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน
19 ส.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ปล่อยของ! เผย Speaker งาน ASCN2019
16 ส.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" เตรียมจัดใหญ่ ประชุม ASCN 2019 ปลุกอาเซียนตื่นตัว ดึง 26 เมืองอัจฉริยะนำร่องเคาะแนวทางดำเนินการ พร้อมยกทัพสมาร์ซิตี้โชว์เคส กว่า 60 ราย
16 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
หอการค้าไทย เชิญร่วมงาน ASEAN Young Entrepreneur Carnival 2019
14 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปรับปรุงระบบข้อมูลตัวชี้วัดความสามาถในการแข่งขัน (Competitiveness Data Set: CDS) ของประเทศ
13 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร จ.ขอนแก่น
13 ส.ค. 2019
1
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
06 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาหอการค้าไทย มอบรางวัลแก่นักธุรกิจอาเซียนที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การค้าในระดับสากล (Asian Business Awards-ABA 2019)
05 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
02 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Tranformation Award & Framework)
23 ก.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1
22 ก.ค. 2019