บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการรณรงค์การแก้ปัญหาจราจร "รถติด" บนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านแอปพลิเคชัน "M-Help-Me"
03 เม.ย. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ปี ๒๕๖๒ (Prime Minister's Export Award 2019)
03 เม.ย. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดเลือกและมอบรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (IP Champion 2019) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทร
27 มี.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
Internationics, IT & Telecom Trade Show (ITCN Asia 2019) ครั้งที่ ๑๙
22 มี.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “CITIZENinfo”
05 มี.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่่มีความมุ่งมันปรับตัวสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Smart Business Transformation"
25 ก.พ. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการสนับสนุนตามมาตรการต่าง ๆ
01 ก.พ. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
01 ก.พ. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สูตรการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตร "เกษตรยุคใหม่ต้องรู้"
21 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดีป้าใจป้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้เอสเอ็มอีรายเล็กซื้อ Software รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 %
18 ม.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ร่วมด้วยช่วยอาคารแสดงประเทศไทย สร้างโอกาสใหม่ในงาน World Expo 2020 Dubai
02 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อการบริหารงานและบริการภาครัฐ
01 ม.ค. 2019