บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
UOB Caption for Unboxing Tech Series 3
30 มิ.ย. 2021
11
ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ช่วยบริหารธุรกิจ แบบ automate อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 4 Tech Solutions สุดปัง
17 มิ.ย. 2021
12
News
Join the Future Tech Community in our first webinar – 5G Revolution in Digital Health
14 มิ.ย. 2021
14
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
10 มิ.ย. 2021
21
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพ ร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021
09 มิ.ย. 2021
10
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
09 มิ.ย. 2021
5
ข่าวกิจกรรม
YouTube x depa: Professional YouTube Creators for Thais
02 มิ.ย. 2021
25
News
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (Step & Boost Up Program)
20 พ.ค. 2021
21
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs)
19 พ.ค. 2021
9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs)
19 พ.ค. 2021
8
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง ให้มีศักยภาพการทำงานด้านดิจิทัล
19 พ.ค. 2021
15
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) : MIT
18 พ.ค. 2021
8