บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
Join the Future Tech Community in our first webinar – 5G Revolution in Digital Health
14 มิ.ย. 2021
15
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
10 มิ.ย. 2021
21
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพ ร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021
09 มิ.ย. 2021
10
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
09 มิ.ย. 2021
5
ข่าวกิจกรรม
YouTube x depa: Professional YouTube Creators for Thais
02 มิ.ย. 2021
25
News
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (Step & Boost Up Program)
20 พ.ค. 2021
21
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs)
19 พ.ค. 2021
9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs)
19 พ.ค. 2021
8
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง ให้มีศักยภาพการทำงานด้านดิจิทัล
19 พ.ค. 2021
15
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) : MIT
18 พ.ค. 2021
8
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล ปี 2564
11 พ.ค. 2021
64
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2564
03 พ.ค. 2021
89