บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
06 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาหอการค้าไทย มอบรางวัลแก่นักธุรกิจอาเซียนที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การค้าในระดับสากล (Asian Business Awards-ABA 2019)
05 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
02 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Tranformation Award & Framework)
23 ก.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1
22 ก.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
11 ก.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
11 ก.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กพ. ขอเชิญร่ววมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
09 ก.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
"depa Mini Transformation Voucher @EEC"
05 ก.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
กลับมาอีกครั้ง! “depa Digital Startup Fund”
07 มิ.ย. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
SP Smartplants ที่ปรึกษาเกษตรยุคใหม่
01 มิ.ย. 2019
5
ข่าวกิจกรรม
ร่วมดัน 4 โครงการเมืองอัจฉริยะไทย ชิงสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิก
17 พ.ค. 2019