บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
09 ก.พ. 2021
158
News
รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก : ข่าว สคบ.
09 ก.พ. 2021
News
จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ : ข่าว สคบ.
09 ก.พ. 2021
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08 ก.พ. 2021
82
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)
08 ก.พ. 2021
71
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ม.ค. 2021
133
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ม.ค. 2021
37
ข่าวประกาศ
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร Cybersecurity, Programming
21 ธ.ค. 2020
233
ข่าวประกาศ
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในหลักสูตร สูงวัย สร้างสรรค์
21 ธ.ค. 2020
176
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประกาศเลื่อนการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang: Digital Station”
21 ธ.ค. 2020
26
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์บริการดิจิทัลครบวงจร ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563
21 ธ.ค. 2020
17
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ พ.ศ. 2563
18 ธ.ค. 2020
12