บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
01 ก.พ. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สูตรการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตร "เกษตรยุคใหม่ต้องรู้"
21 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดีป้าใจป้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้เอสเอ็มอีรายเล็กซื้อ Software รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 %
18 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อการบริหารงานและบริการภาครัฐ
01 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงระบบ DNS ให้รองรับมาตรฐาน EDNS
01 ม.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือภาษีเรื่อง "เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า" และข้อมูลภาษีในรูปแบบ Infographic เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ (Start - Up Ecosystem)
12 ธ.ค. 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๑๒๐ / ว ๖๘๖๘ เรื่อง ขอมอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
03 ธ.ค. 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
23 พ.ย. 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการใช้งานระบบ Open ERP Platform e-Commerce เพื่อการเกษตร
09 พ.ย. 2018