บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
ดีป้า บุกเมืองสุพรรณ จัดเวิร์กช็อป “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ขับเคลื่อนโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)”
22 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้า ร่วมจัดเสวนาถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดน
22 มี.ค. 2023
1
News
depa ตะวันออก ดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดจันทบุรี ผ่านมติ ก.บ.จ. เห็นชอบ พร้อมผลักดันเกษตรกรจันทบุรีสู่การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
21 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์จากสุกรเพื่อการเกษตร
21 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้าเปิดบ้าน ต้อนรับ 9 สมาคมหารือ “กลไกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล”
21 มี.ค. 2023
2
News
depa ตะวันออก ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ EEC
21 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้า เดินหน้าลุย มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Connexion
20 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ประเทศออสเตรีย
20 มี.ค. 2023
4
News
ดีป้า x ระยอง ขับเคลื่อนเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เต็มรูปแบบ
20 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้า พาลงใต้ ประเดิมกิจกรรม Roadshow 6 ภูมิภาค ภายใต้โครงการ Connexion - Creating a new wave of digital talents
15 มี.ค. 2023
3
News
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ประเทศเยอรมนี
15 มี.ค. 2023
7
News
depa บุก จ.ชัยนาท พร้อมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
15 มี.ค. 2023
5