บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
อบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับโดรนเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่
27 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า จับมือพันธมิตรการศึกษาและเทคโนโลยี ต่อยอดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโครงการ Coding Thailand
27 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa หารือญี่ปุ่น มุ่งจัดงาน Thailand–Japan IoT Conference ต้นปีหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีและจับคู่ร่วมลงทุนไทย-ญี่ปุ่น
26 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าร่วมการจัดการ “Blockchain Thailand Genesis” บรรยายในหัวข้อ “บล็อกเชนกับการพ้ฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”
25 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และดำเนินการ 5G Testbed ในพื้นที่ EEC
24 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้และ มทบ 11 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa สาขาภาคใต้ต้อนรับ กฟผ. หารือแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
22 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa สาขาภาคเหนือตอนบน เดินหน้าผลักดันจังหวัดน่านเป็นเมืองอัจฉริยะ
22 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วม ธพส. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561
17 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa สาขาภาคเหนือบน เฟ้นหาไอเดียเจ๋งๆ ในกิจกรรม Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp Idea Contes
17 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล นำทีมโดยส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ร่วมออกบูทในงาน GSB Smart Smes Smart Start up ครั้งที่ 2
17 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเสวนาในงาน “How Cambridge ฺBerkeley S tanford do Tech Transfer” การประชุมสัมมนาเพื่อปฏิวัติระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของไทย
17 พ.ย. 2018