บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงาน Asia IoT Business Platform แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม IoT จากผู้แทนประเทศต่างๆ ใน ASEAN
17 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa เตรียมดันนครพนมเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ของพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
17 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
15 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa หนุน สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมจัดงาน "Thailand Software Fair 2018” ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
15 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa จับมือ Unity Technologies ร่วมหารือหนุน “ดิจิทัล” เสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับกำลังคนดิจิทัลของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถด้านสื่ออิมเมอร์ซีฟ
15 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงาน “AI and the Future of Work Congress” งานประชุมวิชาการดิจิทับ และ MIT Inclusive Innovation Challenge (IIC) การแข่งขันประกวดนวัตกรรมระดับโลก
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ลงพื้นที่นำเทคโนโลยีด้าน IoT สำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อต่อยอดสู่การผลิตเห็ดมูลค่าสูง
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมเป็นวิทยากรงาน Asia IoT Business Platform 2018 พร้อมประชุมหารือเตรียมรองรับการพัฒนา Smart City
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาและเทคโนโลยีโชว์เคสแห่งปี “AIS Business: The DIGITAL FUTURE 2019”
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงาน มหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรภาคอุตสาหกรรม “สบายดี อีสาน อินดัสเทค เอ็กซ์โป 2018” ให้คำปรึกษาผู้ที่สนในการหาแหล่งเงินทุนผ่านมาตรการ depa funds
13 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa Digital Transformation Fund มุ่งสนับสนุน SMEs
13 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10 พ.ย. 2018