บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงาน “AI and the Future of Work Congress” งานประชุมวิชาการดิจิทับ และ MIT Inclusive Innovation Challenge (IIC) การแข่งขันประกวดนวัตกรรมระดับโลก
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ลงพื้นที่นำเทคโนโลยีด้าน IoT สำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อต่อยอดสู่การผลิตเห็ดมูลค่าสูง
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมเป็นวิทยากรงาน Asia IoT Business Platform 2018 พร้อมประชุมหารือเตรียมรองรับการพัฒนา Smart City
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาและเทคโนโลยีโชว์เคสแห่งปี “AIS Business: The DIGITAL FUTURE 2019”
14 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงาน มหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรภาคอุตสาหกรรม “สบายดี อีสาน อินดัสเทค เอ็กซ์โป 2018” ให้คำปรึกษาผู้ที่สนในการหาแหล่งเงินทุนผ่านมาตรการ depa funds
13 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa Digital Transformation Fund มุ่งสนับสนุน SMEs
13 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ดันแผนเมืองอัจฉริยะ Smart City บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี
10 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงาน World Conference on Creative Economy
09 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa และ IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมหาแนวทางความร่วมมือทีมงานของ MIT Initiative on Digital Economy ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม
09 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตและเวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี เปิดงาน Secutech Thailand 2018
09 พ.ย. 2018
ข่าวกิจกรรม
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ลงพื้นที่หนองคาย ติดตามโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
08 พ.ย. 2018