บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
depa จับมือ มจธ. จัดทำโครงการ upskill ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ขับเคลื่อน SME Digital Transformation
12 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ Executive Dinner Talk มุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม animation and character
12 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางค์สมุนไพร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
12 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และอุตฯซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล
11 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa จับมือซุปเปอร์โปรดักส์ ยักษ์ใหญ่วงการระบบน้ำเพื่อการเกษตรจำกัด หวังผลจัด Event สร้าง depa smart marker
11 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
“ประจิน” เร่งเครื่องเมืองอัจฉริยะเคาะเกณฑ์สร้างสมาร์ทซิตี้ มอบดีป้าประกวดตราสัญญลักษณ์ก่อนเดินหน้าขยายผลทั่วประเทศ
10 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมถาบันมาตรฐานรหัสสากล จัดโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร มุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
06 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ผนึกกำลังผู้ประกอบการ ระดมความคิดพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
05 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงาน QS in conversation in Singapore แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ Smart City
05 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า’ผนึก 16 พันธมิตร ปฏิวัติเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล เงินสะพัดกว่า 16.8 ล้านบาท สร้างผู้นำธุรกิจเกิน 100 ราย
05 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
depa ร่วมงานแสดงเทคโนโลยี Cebit ASEAN Thailand ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน
04 ต.ค. 2018
ข่าวกิจกรรม
DELL EMC ร่วม ผอ. depa แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Smart Citie ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลสำหรับเมืองแห่งอนาคต
03 ต.ค. 2018