บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
depa ตะวันออก ร่วมกับ Digital Academy Thailand และ Nexter Incubator เตรียมพร้อม Boot Camp พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพ Startup ตอบโจทย์ Pain Points ในพื้นที่ EEC
10 มี.ค. 2023
1
News
8 มีนาคม 2565, จังหวัดอุดรธานี - นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย และขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านให้มีค
09 มี.ค. 2023
1
News
“ดีป้า” ร่วมสร้างเส้นทางสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
09 มี.ค. 2023
1
News
depa ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน จ.อุดรธานี สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
09 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้า บุกนวนคร ตรวจเยื่ยมโครงการ “IoT innovation lab/space” จากความร่วมมือระหว่างบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท จี เมกเกอร์ แล็บ จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
09 มี.ค. 2023
1
News
depa เปิดบ้านต้อนรับเหล่าคุณครูจากโรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่
09 มี.ค. 2023
1
News
"ดีป้า" งจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 2
09 มี.ค. 2023
1
News
เริ่มแล้ว!! เปิดตัวผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board Batch#2 ผ่านกิจกรรม The Cullinan : Welcome party night.
09 มี.ค. 2023
1
News
ดีอีเอส - ดีป้า จัดกิจกรรม CEO Networking เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการการนำเที่ยวแลกเปลี่ยนข้อมูล-ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ พร้อมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
08 มี.ค. 2023
1
News
หลักสูตร #Digital Smart Manufacturing อบรมเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมให้ผู้รับการอบรมเรียนรู้จากกรณีศึกษาจากองค์กรขนาดใหญ่
08 มี.ค. 2023
1
News
ดีป้าร่วมกับ AIS เปิดโอกาสให้แก่ Digital Startup และ SMEs ให้ธุรกิจก้าวกระโดดด้วยการสร้างพันธมิตร
08 มี.ค. 2023
1
News
depa บุกเมืองพระกาฬ ร่วมผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ลพบุรี สู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
08 มี.ค. 2023
1