รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
ดีป้า จับมือพันธมิตร ลงพื้นที่เชิกรุก ดันผู้ประกอบการไทยยกระดับบริการสู่มาตรฐานสากล
23 มี.ค. 2021
1
News
“ดีป้า กลาง” จับมือ จ.สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัด สู่เมืองอัจฉริยะ
23 มี.ค. 2021
1
News
“ดีป้า” ผลึกกำลัง Startups ยกระดับทักษะกระบวนการคิด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ บุคลากรกรมการปกครอง ด้วยแนวทางแบบ Startup
23 มี.ค. 2021
News
depa จับมือพันธมิตร ปั้น“วัยเก๋า” พัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างสติกเกอร์ไลน์
22 มี.ค. 2021
News
ดีอีเอสและดีป้าเดินหน้าจัดงาน World Expo 2020 Dubai สร้างโอกาสใหม่หลังโควิด
22 มี.ค. 2021
News
“ดีป้า ใต้บน” จับมือ ภูเก็ต ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่าวิกฤตโควิด-19
22 มี.ค. 2021
News
“ดีป้า” สานต่อโครงการพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ ขับเคลื่อนผู้ประกอบการย่านปทุมวันประยุกต์ใช้ดิจิทัล พร้อมนำร่องสร้างพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ 6 จังหวัด
20 มี.ค. 2021
2
News
“ดีป้า” ร่วมหารือเครือข่ายพันธมิตร เตรียมจุดพลุงาน “Hack A Thailand”
19 มี.ค. 2021
2
News
“ดีป้า” จับมือ เชลล์ ประเทศไทย มุ่งหน้าผลักดันและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ผ่านการสร้างคนและระบบนิเวศพลังงานสะอาดและหมุนเวียน
19 มี.ค. 2021
1
News
“ดีป้า” เตรียมปรับธุรกิจเกษตรรับมือกับเทคโนโลยี Digital Transformation ในหลักสูตรผู้นำเกษตร CDA รุ่น 2
19 มี.ค. 2021
2
News
ดีป้า เปิดบ้านต้อนรับ ASEANTA ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
19 มี.ค. 2021
News
"Tellscore" เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมหารือโครงการ Influencers และเสนอความสำเร็จของบริษัท
19 มี.ค. 2021