บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประกาศ 7 ดิจิทัล สตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก
26 พ.ค. 2020
9
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วม ต่อยอดความสำเร็จดิจิทัลสตาร์ทอัพในโครงการ depa Accelerator
25 พ.ค. 2020
6
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” จับมือพันธมิตร Upskill คนพิการเตรียมพร้อมรับมือในยุค New Normal
25 พ.ค. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" หารือร่วม "ม.มหิดล" แกะแนวทางพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล
25 พ.ค. 2020
4
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” หารือร่วม Digital Startup ค้นหาเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจ SMEs ไทย พร้อมเข้าสู่ยุค New Normal
22 พ.ค. 2020
7
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" จัดประชุมระดมความคิดเห็น เดินหน้าโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี 2561-2562
22 พ.ค. 2020
5
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า จับมือ สรรพากร ต่อยอดความร่วมมือ ลงนาม MOU ออนไลน์ สร้าง Big Data ด้านภาษีตอบโจทย์บริการประชาชน ควบคู่พัฒนาคนด้าน Data Science สอดคล้องทักษะอนาคต
22 พ.ค. 2020
4
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เรียกรับผลประโยชน์จากการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล
22 พ.ค. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 4/2563
22 พ.ค. 2020
8
ข่าวกิจกรรม
รมว. ดีอีเอส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
21 พ.ค. 2020
5
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
20 พ.ค. 2020
8
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประชุมออนไลน์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้มาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกษตรในพื้นที่ EEC
19 พ.ค. 2020
6