บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indonesian Agency for Creative Economy และผู้แทนไทยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยภาครัฐ
07 ก.พ. 2020
4
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ใต้บน เร่งสร้างเมืองตรังให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
07 ก.พ. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เปิดบ้านรับคณะรองปลัดกระทรวงกลาโหม และศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจสำนักงานฯ
07 ก.พ. 2020
5
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสาขาภาคตะวันออก และ IOC พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที 1
07 ก.พ. 2020
8
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือล่าง ปั้นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ภาคเกษตรกร เพิ่มรายได้-ยกระดับคุณภาพชีวิต
07 ก.พ. 2020
2
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” พ่นฆ่าไวรัส เชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาด ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย สร้างความเชื่อมั่นผู้มาเยือน
05 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเชียงราย ให้คำปรึกษาโครงการ Smart Community
05 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีอีเอส” จับมือ “สธ.” ระดมแนวคิด กำหนดทิศทางความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล
05 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ตะลุย 4 ชุมชน ฉะเชิงเทรา เร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิตสู่ “ชุมชนดิจิทัล”
05 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
จัดเต็ม! ดีอีเอสและดีป้า จับมือพันธมิตรอัดแน่นกิจกรรมสร้างสรรค์ 6 เดือนเต็ม ตั้งเป้าเป็น 1 ใน 5 อาคารยอดนิยมใน World Expo 2020 Dubai
05 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือบน ชู 38 ชุมชนต้นแบบ เดินหน้าโครงการเชียงรายเมืองเกษตรอัจฉริยะ
05 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” อีสานร่วมประชุม เตรียมพร้อมการจัดงาน รวมพลคนดิจิทัลยกระดับเมืองแก้ปัญหาประชาชน จ.อุดรธานี
05 ก.พ. 2020