บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ผนึกกำลังหลายหน่วยงานเครือข่าย ลง 3 จังหวัดอีสาน ลุยทำแผนขับเคลื่อนวิสาหกิจผู้ปลูกอ้อยชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
13 ก.พ. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือบน เดินหน้าเมืองน่าน หนุนเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ
13 ก.พ. 2020
4
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่ออีอีซี
12 ก.พ. 2020
2
ข่าวกิจกรรม
สวข.เปิดบ้านต้อนรับ “ดีอีเอส” และ “สธ.” ประชุมแผนการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล นำร่อง รพ.ต้นแบบ มั่นใจคลอดแน่พฤษภาคมนี้
12 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วม กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานพันธมิตร เปิดอบรม “เกษตรยุคใหม่ขายผ่าน อีคอมเมิร์ซ” รุ่นที่ 2
12 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้าเหนือบน” นำทีมดิจิทัลสตาร์ทอัพสาขาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภาคเหนือต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
12 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้าเหนือล่าง” ร่วมเสนอแนวทางความร่วมมือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับภาคเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่
12 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ปั้นพนักงานขับเคลื่อนสู่องค์กรยุคใหม่ผ่านเครื่องมือ Enterprise Blueprint จัดการแนวทางอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายสำคัญที่เห็นพ้อง
12 ก.พ. 2020
2
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ตะวันออก หารือกับพ่อเมือง 2 จังหวัด ผลักดันสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
12 ก.พ. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ตะวันออก ต้อนรับคณะบีโอไอ หารือแนวทางการส่งเสริม Thailand Digital Valley พร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน
12 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารการ ประปานครหลวง และคณาจารย์ ม.หอการค้าไทย เรียนรู้นอกห้องเรียน สู่เทรนด์โลกดิจิทัล
12 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” จับมือพันธมิตร เปิดบ้านให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม “สร้างความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในโลกยุคดิจิทัล”
11 ก.พ. 2020