บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า เอาจริง ! ผลักดัน “นราธิวาส” สู่เมืองสมาร์ทซิตี้ เน้นการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัล
28 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
รอง ผอ.ดีป้า ร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมมาธิการสหประชาชาติฯ ชูความสำเร็จพัฒนา MESH wifi เข้าชุมชนลดความเลื่อมล้ำ
28 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ผอ.ดีป้า โชว์วิสัยทัศน์สร้างกำลังคนดิจิทัล นำสู่การพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนชาติ
28 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" วางแนวทางพัฒนากำลังคนดิจิทัลรองรับอีอีซี ชงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15% ดึงผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงานในพื้นที่
28 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ดึงไอเดียประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ผอ.ดีป้า เร่งเต็มสูบพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เผยความพร้อมจัดงาน ASCN 2019
28 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“พิเชฐ” โชว์ผลงานเปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยดิจิทัลของกระทรวงดีอี ต่อคณะทูตประจำประเทศไทย เน้นการพัฒนาทุกมิติอย่างยั่งยืน
27 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ย้ำพันธกิจระดับชาติ พัฒนาตลาดทุนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมลงนามเอ็มโอยู 9 ภาคีเครือข่าย
27 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้าเหนือบน ควงแขนเทศบาลนครเชียงใหม่ สานพลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
27 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้าอีสาน รวมพลังพันธมิตร จัดมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา
26 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
สัปดาห์สุดท้าย Digital CEO รุ่น 2 สุดเข้มข้น สร้างต้นแบบผู้นำโลกดิจิทัล
25 พ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้าเหนือบน ร่วมผลักดันเกษตรอัจฉริยะ ผ่านมาตรการส่งเสริมและคูปองดิจิทัล
24 พ.ค. 2019