บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
“ผอ.ดีป้า” นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต
20 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้าจัดเต็ม! โชว์ศักยภาพการส่งเสริมดิจิทัล ในงาน "Techsauce Global Summit 2019"
19 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
ผอ.ดีป้า ดึงหน่วยงานพันธมิตรร่วมสร้างความภูมิใจใน World Expo 2020 Dubai
19 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแล้ว! งาน “Thailand Cybersecurity 2019” ปลุกคนไทยตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
19 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้าเหนือบน" ปลุกผู้ประกอบการธุรกิจอาหารภาคเหนือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลาดดิจิทัล
18 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" จับมือ "ม.สยาม" ปั้นหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่ พร้อมรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
18 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้าใต้ล่าง” จับมือ ศอ.บต. และ สพร. เตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐ ชายแดนใต้ พัฒนาสู่ Smart Government
17 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
ผอ. ดีป้า นำประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิญ 53 ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ
17 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
โดนใจวัยรุ่น! "ดีป้าเหนือบน" จัดเวิร์คช็อปเขียน Coding โปรแกรมหุ่นยนต์แก่เยาวชน
15 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า จับมือ พอช. หนุนชุมชนเกาะลิบง ใช้ “โดรน” อนุรักษ์ฝูงพะยูน รักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
14 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ดัน "มุกดาหาร" สู่เมืองอัจฉริยะ เน้นพัฒนาการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนอีสาน
13 มิ.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้ารุกหนัก ดันเต็มสูบ “Songkhla Smart City”
13 มิ.ย. 2019