บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ไม่มีหมวดหมู่
depa ประชุม Thailand IoT Alliance Executive Meeting เตรียมตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute)
17 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
17 ม.ค. 2018
ไม่มีหมวดหมู่
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
11 ม.ค. 2018
ข่าวประกาศ
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
11 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 (1 เดือน)
09 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 ม.ค. 2018
ไม่มีหมวดหมู่
depa ต้อนรับ สนช. พร้อมประชุมร่วมความคืบหน้า Smart City
05 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (60 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ม.ค. 2018
สื่อมัลติมีเดีย
Digital CEO รายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
26 ธ.ค. 2017
9
สื่อมัลติมีเดีย
Smart City ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
26 ธ.ค. 2017
35
สื่อมัลติมีเดีย
Digital Content ไทย ยกระดับสู่ตลาดโลก โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
26 ธ.ค. 2017
14