บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
สื่อมัลติมีเดีย
Digital Content ไทย ยกระดับสู่ตลาดโลก โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
26 ธ.ค. 2017
14
สื่อมัลติมีเดีย
ไม่ว่าคุณหรือใคร ก็อัพเลเวลได้
18 ธ.ค. 2017
33
สื่อมัลติมีเดีย
ประเทศไทยยุค 4.0 ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไร ?
18 ธ.ค. 2017
29
สื่อมัลติมีเดีย
Digital Thailand Big Bang 2017
13 ธ.ค. 2017
16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ธ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2559
06 ธ.ค. 2017
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
06 ธ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารนิทรรศการ“นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในงานThailand Smart City Master Plan Conference 2017” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ แสดงความยินดีและมอบรางวัล ASEAN ICT Awards 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2017
สื่อมัลติมีเดีย
depa ขับเคลื่อนไทย สู่เมืองอัจฉริยะ
24 พ.ย. 2017
110
สื่อมัลติมีเดีย
DIGITAL PARK THAILAND หาจุดเปลี่ยนสู้เพื่อนบ้าน
24 พ.ย. 2017
46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก
22 พ.ย. 2017