บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ใต้ล่างนำ DOSS เคลื่อนที่ให้คำปรึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในภาคการเกษตร ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต
07 ก.พ. 2020
2
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indonesian Agency for Creative Economy และผู้แทนไทยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยภาครัฐ
07 ก.พ. 2020
4
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ใต้บน เร่งสร้างเมืองตรังให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
07 ก.พ. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เปิดบ้านรับคณะรองปลัดกระทรวงกลาโหม และศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจสำนักงานฯ
07 ก.พ. 2020
5
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสาขาภาคตะวันออก และ IOC พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที 1
07 ก.พ. 2020
8
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือล่าง ปั้นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ภาคเกษตรกร เพิ่มรายได้-ยกระดับคุณภาพชีวิต
07 ก.พ. 2020
2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06 ก.พ. 2020
32
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7
06 ก.พ. 2020
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund:M1) ประจำปี พ.ศ. 2563
06 ก.พ. 2020
41
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 6
05 ก.พ. 2020
7
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” พ่นฆ่าไวรัส เชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาด ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย สร้างความเชื่อมั่นผู้มาเยือน
05 ก.พ. 2020
1
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 5
05 ก.พ. 2020
3