บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Unboxing Tech Series#2 by Offeo"
14 ก.ย. 2020
6
News
ดีป้า ร่วมกับ GBDi เสริมศักยภาพบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสมุทรสาคร ด้าน Big Data ภาคการเกษตร
14 ก.ย. 2020
News
"ดีป้า" เดินหน้าไม่หยุดยั้ง จูงมือพันธมิตรมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล ผู้สูงอายุและคนพิการในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “ผู้สูงอายุและคนพิการ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล”
14 ก.ย. 2020
News
ดีป้า จับมือ ปตท. และ ม.ศิลปากร เสริมแกร่งกำลังคนดิจิทัล เตรียมเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ผ่าน Interactive พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
14 ก.ย. 2020
1
News
“ดีป้า” เดินหน้าส่งเสริมการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล
14 ก.ย. 2020
3
News
“ดีป้า” เสริมศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
13 ก.ย. 2020
5
News
“ดีป้า” รักษ์โลก ร่วมแชร์มุมมองบทบาทเทคโนโลยีดิจิทัลกับแนวคิด Circular economy ตอกย้ำการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12 ก.ย. 2020
1
News
“ดีป้า” เร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Attack Simulation ภายใต้โครงการ “White Hat Hacking for Security”
12 ก.ย. 2020
News
“รมว.ดีอีเอส” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า Thailand Digital Valley พร้อมร่วมพูดคุยดิจิทัลสตาร์ทอัพ หาแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต
11 ก.ย. 2020
2
News
“ดีป้า” จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิด Co-Working Space และห้องฝึกอบรม สถาบัน DAT เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล หนุน Thailand Digital Valley
10 ก.ย. 2020
7
ข่าวกิจกรรม
“รมว.ดีอีเอส” ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley เยี่ยมชม depa Digital One Stop Service ตึกแรกใน EECd
10 ก.ย. 2020
5
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เคาะ 2 โครงการสำคัญ สานต่อการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
10 ก.ย. 2020
9