บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
depa ปรับแผนเร่งส่งเสริมพาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ และ COVID-19
20 เม.ย. 2020
124
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อ
20 เม.ย. 2020
71
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประกาศ 30 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 100 ราย
16 เม.ย. 2020
67
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 เม.ย. 2020
59
ข่าวประกาศ
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับการขอรับอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง
16 เม.ย. 2020
8
ข่าวประกาศ
“ดีป้า” ขานรับนโยบาย ไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ปชช.พบบัตรเดียวจบครบทุกบริการ
16 เม.ย. 2020
23
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 เม.ย. 2020
36
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Engineer 150 ราย)
09 เม.ย. 2020
50
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
09 เม.ย. 2020
34
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Science 250 ราย)
09 เม.ย. 2020
37
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
11
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
13