บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Tansformation Funds) พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
24 มี.ค. 2020
22
ข่าวประกาศ
depa ปรับแผนเร่งส่งเสริมพาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ และ COVID-19
23 มี.ค. 2020
33
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
20 มี.ค. 2020
21
ข่าวประกาศ
ดีป้า ร่วมกับ สวทช. จัดโครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
13 มี.ค. 2020
6
ข่าวประกาศ
Announcement of the Digital Economy Promotion Agency on COVID-19 Prevention Measures (No.3)
06 มี.ค. 2020
19
ข่าวประกาศ
ประกาศขอรับสมัครการส่งเสริมสนับสนุน depa Digital Transformation Fund for Community
24 ก.พ. 2020
99
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ปี 2563
18 ก.พ. 2020
31
ข่าวประกาศ
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
17 ก.พ. 2020
94
ข่าวกิจกรรม
10 finalists selected for the Thailand National Startup Pitch Competition
17 ก.พ. 2020
19
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
17 ก.พ. 2020
63
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund:M1) ประจำปี พ.ศ. 2563
06 ก.พ. 2020
61
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 6
05 ก.พ. 2020
15