บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
โอกาสครั้งสำคัญ ในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและสร้าง SMART CITY ร่วมกัน อยากเห็น “อนาคต” ของ “เมืองเรา” เป็นอย่างไร มาร่วมคิดและทำสร้างเมืองใหม่ ที่เหมาะสมกับเราทุกคน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มิ.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
โครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 มิ.ย. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงการ ASEAN ICT Awards 2018
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
depa Transformation on Action 2018
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
depa Transformation in Action 2018 ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Digital Transformation for Tourism)ประจำป
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant)และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) รอบที่ 1/ 2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2018
icon view 1
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ“ASEAN ICT Awards 2018”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2018
icon view
default
ข่าวประกาศ
depa เปิดตัวโครงการ “Startup FastTrack” Go inter with #depa ช่วยสตาร์ทอัพโตแบบก้าวกระโดด
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 พ.ค. 2018
icon view