บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร Win-Win Collaboration โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2020
20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2020
45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองบุคคลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2020
18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
08 ก.ย. 2020
15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ย. 2020
102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ dSURE โครงการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลและตราสัญลักษณ์ (Digital Trusted Mask) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2020
10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2020
7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง
21 ส.ค. 2020
15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการในการตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2020
8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Gamers Don’t Bully โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2020
22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2020
48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2020
81