บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนเกษตรดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานระบบบริการข้อมูลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านทาง Chatbot โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายฯเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร
05 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดหาสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน Digital Thailand Big Bang2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคตะวันออกจำนวน 1 คัน
03 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับปรุงระบบบริหารและจัดการงานบัญชีและการเงิน สำหรับแบบฟอร์มการอนุมัติค่าใช้จ่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 ส.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต อาคารนวัตกรรม IoT1
30 ส.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ส.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
27 ส.ค. 2019