บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 ก.ย. 2021
6
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2021
6
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)
23 ก.ย. 2021
2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program (e-bidding)
15 ก.ย. 2021
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริหารจัดการจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล (e-bidding)
14 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2021
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาการจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 ส.ค. 2021
6
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2021
3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรรหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
25 ส.ค. 2021
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Kong API Gateway เฟส 2
24 ส.ค. 2021
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
17 ส.ค. 2021
1