บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2020
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
07 ม.ค. 2020
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน ในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบการตกเเต่งพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
27 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำนักงานอาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 2
25 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมรวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smarter City in Action) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับพื้นที่สำหรับการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1)
12 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ(News Clipping)
27 พ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบMicrosoft Office365 E3 จำนวน 300 License
27 พ.ย. 2019