รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2021
25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (Teacher Boost Camp)
22 ก.พ. 2021
20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯ (Smart Economy Showcase)วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2021
35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2021
26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.พ. 2021
27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัลฯ
15 ก.พ. 2021
10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.พ. 2021
5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
25 ม.ค. 2021
74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2021
77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2021
19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2021
13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี 2564
19 ม.ค. 2021
14