บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการรถยนต์และจัดส่งพัสดุเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2020
4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำคลิปหลักสูตรเตรียมความพร้อมการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์(Pre-ISO-IEC29110)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2020
12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าใช้งาน Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
26 พ.ค. 2020
9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 2020
21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมดูการแสดงผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2020
5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Digtal Channel for Coding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2020
36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
30 เม.ย. 2020
8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกแต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2020
24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2020
34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2020
21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อฟิล์มกรองเเสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
14 เม.ย. 2020
2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เม.ย. 2020
1