บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง
21 ส.ค. 2020
19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการในการตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2020
9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Gamers Don’t Bully โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2020
23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2020
57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2020
83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ส.ค. 2020
76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตเสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2020
6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
15 ก.ค. 2020
71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2020 (AICTA 2020)
30 มิ.ย. 2020
48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2020
17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอกนิกส์ e-bidding
24 มิ.ย. 2020
56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2020
61