รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2021
7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
18 ม.ค. 2021
9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Smart City Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2021
34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 เครื่อง
14 ม.ค. 2021
11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace Business Standard จำนวน 300 License
30 ธ.ค. 2020
11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 ธ.ค. 2020
32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
21 ธ.ค. 2020
7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๒) โดยวิธีคัดเลือก
17 ธ.ค. 2020
17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ธ.ค. 2020
33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2020
4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
16 ธ.ค. 2020
4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ธ.ค. 2020
1