บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ตามประกาศเลขที่ 001/2560
01 พ.ย. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
26 ต.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Smart City เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "งาน Thailand Digital Game Arena 2016"
11 ส.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดจ้างพัฒนา Web application ในหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม เลขที่ EA๐๑๖/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Professional โดยวิธี e-Auction
14 ธ.ค. 2014