บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
01 พ.ย. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
01 พ.ย. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
01 พ.ย. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
01 พ.ย. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
01 พ.ย. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ตามประกาศเลขที่ 001/2560
01 พ.ย. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
26 ต.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Smart City เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "งาน Thailand Digital Game Arena 2016"
11 ส.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดจ้างพัฒนา Web application ในหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม เลขที่ EA๐๑๖/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Professional โดยวิธี e-Auction
14 ธ.ค. 2014