บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มี.ค. 2020
13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2)
11 ก.พ. 2020
106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06 ก.พ. 2020
83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2020
19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
27 ม.ค. 2020
7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2020
3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
07 ม.ค. 2020
18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน ในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2019
15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2019
15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก
27 ธ.ค. 2019
4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓
27 ธ.ค. 2019
5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบการตกเเต่งพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
27 ธ.ค. 2019
4