รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจำทำข้อกำหนดทางเทคนิคและการทดสอบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard) โดยวิธีคัดเลือก
04 ธ.ค. 2020
1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
04 ธ.ค. 2020
4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
25 พ.ย. 2020
30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report2020)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 พ.ย. 2020
28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ย. 2020
27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
13 พ.ย. 2020
12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)
09 พ.ย. 2020
39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2020
22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก
15 ต.ค. 2020
47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 3
14 ต.ค. 2020
8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนล่าง และสาขาภาคใต้ตอนล่าง
07 ต.ค. 2020
49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
01 ต.ค. 2020
18