บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2019
1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำนักงานอาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 2
25 ธ.ค. 2019
1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมรวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smarter City in Action) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 ธ.ค. 2019
1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
18 ธ.ค. 2019
2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับพื้นที่สำหรับการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1)
12 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ธ.ค. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ(News Clipping)
27 พ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบMicrosoft Office365 E3 จำนวน 300 License
27 พ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2019
15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก
19 พ.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ งาน Smart City Expo World Congress2019 ณ นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2019