บริการ
TH
EN
TH
CN

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี มิตซูบิชิ สนใจร่วมมือ ดีป้า ผุด อี-แฟคทอรี่ ในพื้นที่ อีอีซี พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลอย่างเข้มข้น

กรุงโตเกียว - ในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2561 ของ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อพบปะหารือสร้างพันธมิตรการร่วมทุน ณ กรุงโตเกียว โดยได้เข้าหารือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง Mitsubishi Electric ถึงแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีแขนกลของ Mitsubishi Electric ด้วย

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ในการพบปะครั้งนี้ได้มีการหารือกันถึงความร่วมมือร่วมกัน โดยมิตซูบิชิสนใจที่จะร่วมมือกับ depa เพื่อให้เกิดศูนย์ทดสอบและเรียนรู้ ระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยแนวคิดแบบ e-F@ctory ในพื้นที่สำนักงาน depa ที่กรุงเทพ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ และ IoT institute ที่ศรีราชา นอกจากนี้ยังสนใจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาโดยมี depa และมิตซูบิชิ ในการพิจารณาหลักสูตรสำหรับบุคลากร ของโรงงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมกันนี้ ผอ.depa ได้นำเสนอบทบาทของสำนักงานเสริมเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ แผนการพัฒนาโครงการพัฒนาในพื้นที่ อีอีซี รวมถึงการจัดตั้งดิจิทัลพาร์ค ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีความพร้อมรองรับการพัฒนา และการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ต่อ Mitsubishi Electric เพื่อดึงดูด และเชิญชวนร่วมลงทุน พร้อมกันนี้คณะฯได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีแขนกลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ของ Mitsubishi Electric ด้วย