บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565