บริการ
TH
EN
TH
CN

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2498 พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา จนเกิดพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาฝนแล้งและน้ำท่วมให้กับราษฎร วันนี้จึงนับเป็นวันที่สำคัญของปวงชนชาวไทย