บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า’ผนึก 16 พันธมิตร ปฏิวัติเอสเอ็มอีทั่วประเทศ มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล เงินสะพัดกว่า 16.8 ล้านบาท สร้างผู้นำธุรกิจเกิน 100 ราย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ 16 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินสายจัดกิจกรรม “depa Transformation in Action 2018” ภายใต้แนวคิด ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล ทั้ง 9 จังหวัด ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเอสเอ็มอี เกิดมูลค่าซื้อขายภายในงานสูงกว่า 16.8 ล้านบาท สร้าง leads ธุรกิจกว่า 100 leads เติมโอกาสเอสเอ็มอีก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

     ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม depa Transformation in Action 2018 ภายใต้แนวคิด ปฎิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล เกิดจากการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากเดินสายจัดกิจกรรมในพื้นที่ 9 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงวันนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนพบว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความรู้ความตระหนักด้านการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ที่สนในเข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย มีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมขบวนทัพกว่า 50 ราย และเกิดมูลค่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลภายในงาน มูลค่ารวมกว่า 16.8 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากการจัดกิจกรรมที่ได้สร้าง leads ทางธุรกิจกว่า 100 leads ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม”

     ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ในวันนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายธุรกิจเอสเอ็มอีในระดับแนวหน้าของประเทศ มาร่วมแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ เพื่อปรับธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล อาทิ อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กับเส้นทางการเดินทางจากธุรกิจ SMEs ก้าวสู่ธุรกิจแนวหน้าของประเทศ และคุณสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สตาร์ทอัพไทยผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างยอดขายให้เอสเอ็มอี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงบูธจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และสามารถเจรจาและหาพันธมิตรทางธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. ณ The Society ชั้น 22 อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร       

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนเอสเอ็มอีให้สามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้นเป็นภารกิจที่ดีป้าให้ความสำคัญ เพราะเอสเอ็มอี คือรากฐานของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ดีป้าจะมุ่งหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกันระหว่างผู้ผลิตและให้บริการดิจิทัล และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยการสร้างกลไกในการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้สามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับธุรกิจและปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 และอนาคต “ดีป้า” ยังคงจะเดินหน้าขยายผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ได้นำร่องไว้ในปี 2561 รวมถึงเตรียมมาตรการที่สนับสนุนผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างศักยภาพให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลได้จริง สร้างยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ รวมถึงยกระดับการให้บริการต่างๆ ผ่านกลไกที่ปรึกาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามที่สำนักงานฯมุ่งเป้า อาทิ depa Digital Transformation Fund หรือ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ ในลักษณะทุนให้เปล่าแบบ Matching Fund จำนวน 60 % ของมูลค่าโครงการ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัล (depa mini-Transformation Voucher) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสุ่ยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล ในลักษณะทุนให้เปล่าจำนวน 100% ของมูลค่าโครงการ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/transformation

ข้อมูลพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทรศัพท์ 02 141 7197 โทรสาร 02 143 8058 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dti@depa.or.th (ผู้ประสานงาน) คุณตีรณา มาลย์มาศภาณุ โทร. 086 387 6554, teerana@well-whale.com