บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วม ธพส. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

​สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กับ ธพส.และหน่วยงานภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 - 15.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาจากการเกิดอัคคีภัยในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วง