บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564