บริการ
TH
EN
TH
CN

'SP Smartplants' ผู้ช่วยยุคใหม่ด้านการเกษตร

“ดีป้า” ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หนุนเกษตรกร “ทำน้อย ได้มาก”

ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทย ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ และเมื่อฤดูฝนได้เดินทางมาเยือน นั่นคือ สัญญานการเริ่มต้นเพาะปลูก คำถามสำคัญคือจะมีตัวช่วยอะไรที่เกษตรกรจะ “ทำน้อย ได้มาก” ?

วันนี้ เรามีคำตอบและเรื่องราวดี ๆ มาฝากกัน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ให้ความเห็นว่า ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เกษตรกรจึงจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน การบริหารจัดการแปลงปลูก เพื่อยกระดับเกษตรกรและคุณภาพของผลผลิตให้ทัดเทียมระดับสากล ซึ่งการหาผู้ช่วยที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมา ดีป้าได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ผ่านทุนสนับสนุนในโครงการ depa Digital Startup Fund ระยะการก่อตั้งธุรกิจ (S2) นั่นคือ “SP Smartplants”

SP Smartplants คือ ที่ปรึกษาด้านการเกษตรในรูปแบบ Smart Farm ที่นำ IoT มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการแปลงปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด ด้วยระบบควบคุมสภาพแวดล้อม สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

“อาร์ม - พิสิฐไชย สุวรรณเรือง” ผู้ก่อตั้ง SP Smartplants วัย 28 ปี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนมองเห็นปัญหาของเกษตรกรไทย ทั้งในเรื่อง ของการเพาะปลูก การบริหารจัดการแปลงปลูก รวมถึงการจัดจำหน่าย ดังนั้น SP Smartplants จึงได้ผันตัวจากผู้จัดจำหน่ายระบบรดน้ำอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนการปลูก โดยเฉพาะผักสลัดนานาชนิด พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร และนักวิจัยคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน เพื่อยกระดับ Supply Chain ตั้งแต่แปลงปลูกไปจนถึงคุณภาพผลผลิต อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ใช้อีกด้วย

และช่วงหน้าฝนแบบนี้ หลายคนอาจเข้าใจว่า การเพาะปลูกดูจะเป็นเรื่องง่ายและทำได้สะดวกกว่าฤดูกาลอื่น เพราะมีน้ำเพียงพอต่อการดูแลผลผลิต แต่ในทางกลับกัน เกษตรกรหลายคนคงต้องปวดหัวกับเรื่องนี้ เนื่องจากผลผลิตที่เฝ้าประคบประหงมมาเป็นอย่างดีอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน หรือแม้แต่แสงแดดที่อาจไม่เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงของพืช และการสูญเสียธาตุอาหารในดินที่ถูกน้ำฝนชะล้างออกไป ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

“เทคโนโลยีของ SP Smartplants สามารถปรับเพิ่ม-ลดปริมาณน้ำด้วยระบบการรดน้ำอัตโนมัติ เพิ่มแสง และธาตุอาหารได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ผ่าน Smart Box หรืออุปกรณ์ควบคุมการปลูก ซึ่งผู้ใช้จะสามารถดูแลการปลูกและควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยเทคโนโลยีของเราจะแสดงข้อมูลของเซ็นเซอร์แต่ละชนิดแบบ Real Time ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศและดิน รวมถึงธาตุอาหารมายังสมาร์ทโฟน พร้อมรายงานย้อนหลังในรูปแบบตารางและกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ลักษณะความต้องการของพืชแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพอากาศต่อไป” พิสิฐไชย กล่าว

นอกจากการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแล้ว SP Smartplants ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่าเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือน และไฟปลูกพืช LED Growth Light ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spsmartplants.com

พิสิฐไชย กล่าวทิ้งท้ายว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าถือเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญที่ SP Smartplants คำนึงถึงเสมอมา นั่นคือ การให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูก ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดทั้งปี

ดีป้า มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรและมาตรฐานผลผลิตการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล